Robotika v tehniki (RVT)

Mentor: Andrej Hauptman

Razred: 8., 9.razred

Robotika v tehniki je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na značilnostih robotike. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij (geometrijo, strojne elemente, elektroniko, računalništvo in tehnologijo).

Učenke in učenci lahko izberejo predmet v 8. in 9. razredu.

Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si učenci pomagajo z didaktičnim modelom LEGO Mindstorms, s katerim učenci gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. Izbirni predmet je priporočljiv za 8. in 9. razred.

Pri predmetu učenci spoznajo:

  • osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok in ostalih robotov, kot so robotski sesalniki;
  • elektronska krmilja, ki so potrebna za računalniško vodenje robotov;
  • čutilnike (senzorje), ki vgrajeni v konstrukcijo, omogočajo interakcijo z roboti;
  • temeljna načela računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej;
  • prednosti avtomatizirane proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije;
  • različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo.