Računalniška omrežja (ROM)

Mentor: Andrej Hauptman

Razred: 8., 9. razred

 

Gradivo

Računalništvo — računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo svoja znanja s področja uporabe in širjenja interneta.

Učenke in učenci lahko izberejo predmet v 8. in 9. razredu.

Poudarek predmeta je na izdelavi spletne strani s področja, ki učenca najbolj zanima. Spletna stran se bo na koncu objavila na svetovnem spletu.

Pri predmetu učenci spoznajo:

 • računalniško omrežje in njihovo osnovno delovanje (krajevno, mestno in globalno);
 • kaj je stikalo, usmerjevalnik, požarni zid, optično omrežje …;
 • storitve interneta (elektronsko pošto, svetovni splet: WWW, ftp …);
 • elektronska pošta (ARNES, Gmail, hotmail …);
 • spletne naslove TCP/IP, protokol http;
 • spletno stran in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi značkami;
 • urejevalnike HTML (KompoZer, Google Sites, Arnes splet…);
 • brskalnike (Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera …) in iskalnike (Google, Yahoo, Najdi.si …);
 • slike v svetovnem spletu (jpg, jpeg, gif, animirani gif, png);
 • pripraviti sliko v grafičnem programu (Paint.NET, GIMP, pixlr.com, Picasa …) za umestitev na spletno stran;
 • omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov;
 • Joomla, WordPress…
 • ustvariti lastno spletno stran in jo objaviti v svetovnem spletu.