Andrej Hauptman

Vzemi življenje kot igro in svet kot igrišče (Bi-Pi).

 

Izobrazba: Profesor matematike, specialist (prof. mat., spec.) in profesor računalništva
Zaposlitev: OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji

 

Povezave: